Contact

Stichting Jazz International Rotterdam
Postbus 21023
3001 AA   Rotterdam

NL 8034 6657 2 B01

Bezoekadres:
Delftsestraat 17 C
3013 AC   Rotterdam

ANBI-Logo

Doelstelling

Jazz International Rotterdam (JIR) is een samenwerkingsverband met als doel de programmering van hoogwaardige concertante jazz, die in economisch opzicht vaak kwetsbaar is, te versterken en te verbeteren. De zogenaamde risicovolle programmering. Hiermee bevordert JIR de belangstelling voor de ontwikkelingen in de jazz- en improvisatiemuziek (met cross-overs naar andere muzieksoorten) in Rotterdam. JIR stimuleert de ontwikkeling van muziektalent in Rotterdam en biedt een ontmoetingsplaats voor jazzmusici. JIR zoekt voor dit niet per definitie eenvoudige product zoveel mogelijk publiek. Aan de verwezenlijking van haar missie werkt JIR al vanaf 1994 door middel van een actieve deelname in de keten van scheppen, produceren en presenteren en dat voor een zo groot en breed mogelijk publiek, JIR is afnamegericht. Met deze benadering en de daaruit voortvloeiende werkwijze kan de stichting steeds adequaat en snel schakelen; de stichting speelt in op een veranderende stad. JIR maakt het bereiken van liefhebbers én nieuwe publieksgroepen nadrukkelijk kern van het beleid en is daarmee expertise centrum op het gebied van jazzmarketing in Rotterdam. JIR heeft welbewust geen eigen podium. JIR wordt gefundeerd door belanghebbende podia en organisaties die zich bezig houden met jazzprogrammering. JIR is daarmee instrument voor de productie en ontwikkeling van jazz in Rotterdam.  De kern van het netwerk wordt gevormd door:

  • Concertgebouw de Doelen
  • LantarenVenster
  • St. RIFF / North Sea Round Town (NSRT)
  • Jazz International Rotterdam (JIR)

De hoofdlijnen van het beleidsplan

JIR garandeert een pluriform aanbod en signaleert nieuwe ontwikkelingen & trends. JIR draagt bij aan de vernieuwing van de Nederlandse jazz. JIR plaatst met regelmaat jong Rotterdams talent bij internationale acts. Dit zorgt voor meer publiek maar is ook belangrijk voor de ontwikkeling van Nederlands toptalent. JIR ziet dit als een van haar kerntaken.

  • Symbiose met marketing | Programmeren is marketing. Kennis van zowel de markt als het publiek zijn essentieel. Het bereiken van liefhebbers, diverse en nieuwe publieksgroepen is nadrukkelijk de kern van het beleid. JIR bereikt publiek door programmering aan te sluiten bij podia en publieksprofielen. Daarnaast is presentatie van de programmering een middel om publiek te bereiken en vast te houden.
  • Inbedding | Rotterdam is met haar 172 nationaliteiten een blauwdruk van de ‘nieuwe wereld’ waarin de stad met vele culturen één divers geheel vormt. Wij zien in jazz een culturele discipline die een rol speelt in dit samenspel, die trendsettend is, voortdurend inspiratie bij andere culturen, mensen en stijlen zoekt, en zo als eerste de grenzen tussen (sub)culturen weet te overbruggen. Vooral voor een stad als Rotterdam is een kunstvorm als jazz relevant.
  • Spreiding | JIR is het samenwerkingsverband tussen betrokken podia en organisaties in de stad en zorgt daarmee voor een belangrijk deel voor spreiding van programmering. Binnen die programmering besteedt JIR ruim aandacht aan Rotterdamse initiatieven en projecten. Resultaat: een levendig en dynamische scene van muzikanten en publiek. Nieuwe vormen van jazz zorgen voor nieuwe publieksgroepen en nieuwe podia -en andersom.
  • Internationale ontwikkelingen | JIR besteedt met regelmaat aandacht aan acts en ontwikkelingen uit het buitenland.
  • Talentontwikkeling

Jazz is een onmisbare schakel in een keten van muziekgenres en draagt door haar onderzoekende aard bij aan de ontwikkeling van andere muzieksoorten. Moderne componisten, popmuzikanten, wereldmuziek-groepen, barokensembles; ze kijken met belangstelling naar jazz en incorporeren vele elementen van jazz in hun eigen idioom. Jazz zelf is gebaat bij de instroom van nieuw toptalent. [Het fascinerende overigens van jazz is dat veel muzikanten vrijer worden en radicaler naarmate ze langer spelen. Talentontwikkeling gaat niet altijd over jonge muzikanten]. Het programmeren van [Rotterdams] top talent ziet JIR als een van haar kerntaken. Jong toptalent trekt echter niet direct volle zalen en is economisch risicovol. Maar jonge musici nemen wel een eigen achterban mee, zij vormen gezamenlijk de ambassadeurs van de toekomst en zijn ook vanuit marketing oogpunt relevant. Investeren in toptalent vraagt letterlijk om een investering. JIR draagt bij aan het ontwikkelen, in stand houden en beschermen van een podiumloopbaan voor jong talent.

>> Jaarrekening Jazz International Rotterdam 2014

>> Prestatie-overzicht 2012

Alle bestuurders zijn onbezoldigd.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Friederike Darius
Projectmanager Metropole orkest, Snarky Puppy
Voorzitter
Rob Koenen
Hoofd Consultant TNO
Secretaris
Jack de Raad
Forensisch accountant, partner KPMG
Penningmeester
Lodewijk Reijs
Cultureel adviseur
Bestuurslid
Bart Gerretsen
Jurist, Managing partner NautaDutilh
bestuurslid

Medewerkers:

Mijke Loeven
Directeur
loeven@jazzinternational.nl
06 5025 1822

Frank van Berkel
Programmeur
info@frankvanberkel.nl

Gilles de Sitter
Publiciteit
gilles@jazzinternational.nl
06 1100 6520

Contactformulier

naam
email
boodschap
Share
Translate »