ANBI

Stichting Jazz International Rotterdam
Postbus 21023
3001 AA   Rotterdam

Fiscaal Nummer: NL 8034 6657 2 B01

Bezoekadres:
Delftsestraat 17c
3013 AC   Rotterdam

Bekijk jaarverslag 2016
Inhoudelijke subsidieverantwoording 2016

ANBI-Logo


Jazz International Rotterdam | Platform voor Jazz in Rotterdam | programmeert ruim 70 concerten per jaar, onder andere in de Doelen en LantarenVenster, -en organiseert talentontwikkelingstrajecten, het Festival Jazz International Rotterdam, de Dag van de Rotterdamse Jazz, enz.

DOELSTELLING 

Jazz International Rotterdam is een platform voor Rotterdamse musici: we bieden Rotterdamse musici de gelegenheid hun ideeën te verwezenlijken.

Jazz International Rotterdam is een stepping stone voor relatief onbekend maar excellent talent. Daarmee zijn we een relevante organisatie in het geheel van Rotterdamse podia.

Jazz International Rotterdam wil zoveel mogelijk Rotterdammers state-of-the-art jazzconcerten laten ervaren: divers, vernieuwend, raak, professioneel, betekenisvol, interdisciplinair, kwetsbaar, grensoverschrijdend en kwalitatief ijzersterk – in een systeem van samenwerking met Rotterdamse partners. We zoeken het publiek op waar het is. We brengen een dialoog tot stand tussen publiek, musici, podia en de stad. Jazz International Rotterdam draagt bij aan de ontwikkeling van publiek, talent, jazz, -en aan kennis over muziek.

HOOFDLIJNEN ACTUEEL BELEIDSPLAN

Jazz International Rotterdam (anno 1996) speelt voortdurend in op een veranderende stad en een veranderend veld, we zijn ons bewust van de maatschappelijke context en geloven in kunst als een investering in mensen en de stad. Om te bereiken wat we willen bereiken (ontwikkeling van publiek, de kunst en Rotterdamse musici) maken we verbindingen, reflecteren we op lopend beleid en bewegen we mee. We groeien, verbeteren en vernieuwen: we zijn continue in ontwikkeling.

Jazz International Rotterdam werkt vanuit vijf beleidslijnen, die elkaar aanvullen en overlappen:

TALENTONTWIKKELING 
Talentontwikkeling is voor Jazz International Rotterdam nadrukkelijk en met overtuiging kern van beleid. Het draagt bij aan de ontwikkeling van jazz en publiek -en aan het culturele klimaat van Rotterdam.

JAZZ PLATFORM 
Rotterdam kent een sterke muziekcultuur, die breed is verankerd in de stad. Het levend en bloeiend houden van deze cultuur, de kleinschalige muziek, vertegenwoordigt een enorme waarde.

Jazz International Rotterdam presenteert, ondersteunt en initieert Rotterdamse projecten en draagt zo bij aan de podiumloopbaan van musici. Daarmee onderscheiden we ons: we zijn naast een programmerende instelling een platform voor musici en hun projecten. Dat is een investering in het culturele klimaat van de stad met als resultaat een levendig en dynamische scene van muzikanten en publiek.

SAMENWERKEN IS HET FUNDAMENT 
Jazz International Rotterdam heeft bewust geen eigen podium maar gebruikt de stad als podium. We werken samen met andere podia. Jazz International Rotterdam is 15 jaar geleden gaan programmeren op podia waar het publiek zich reeds bevindt. In een breed netwerk. Zo bereiken we verschillende publieksgroepen en dragen we bij aan een volwaardig stadsbreed jazz aanbod. We stemmen programmering af en organiseren samen met de partners marketing acties met een speciaal doel. Jazz International Rotterdam is samenwerken.

Partners: Concertgebouw de Doelen, LantarenVenster, North Sea Round Town, de Operadagen, Kid Dynamite Festival, 24 uur Cultuur,
The New Rotterdam Jazz Orchestra, WORM, Erasmus Paviljoen (EU), Cinema Culinair, Jazz Dag, Bar Bar, Kantine Walhalla, Slide Factory

Collega jazz instellingen: LUX Nijmegen, Vereniging Improvisatie Podia (VIP), het Nederlands Jazz Archief

Educatie instellingen: Codarts, SKVR/IKEI, KCR, cultuurtraject
 Media

PUBLIEK BEREIKEN EN ONTWIKKELEN
Jazz is uitvoerende podiumkunst. Jazz bestaat alleen als er toeschouwers zijn. Jazz International Rotterdam stelt zich nadrukkelijk ten doel bestaand publiek te verbreden en nieuw publiek te werven. We programmeren vanuit het publiek. Kennis over ons publiek is essentieel: we zijn op allerlei manieren met ons publiek in gesprek. We zoeken het publiek op waar het is.

Jazz International Rotterdam weet goed wat te programmeren voor welke publieksgroep.
We verzamelen kennis over ons publiek en presenteren steeds passend aanbod. We nodigen publiek uit om verschillende vormen van jazz te ervaren. 

EXTRA GELD VOOR JAZZ | MULTIPLIER
Jazz International Rotterdam heeft een ANBI-status en levert cultureel-maatschappelijk rendement. De stichting kent lage overheadkosten en besteedt het grootste deel van haar budget aan activiteitenlasten. 

ALLE BESTUURDERS ZIJN ONBEZOLDIGD.
Bestuur Stichting Jazz International Rotterdam:

Voorzitter – Bart Gerretsen, jurist, voorm. managing partner NautaDutilh, Windt Le Grand Leeuwenburgh
Secretaris – Rob Koenen, hoofd Consultant TNO
Penningmeester – Jack de Raad, forensisch accountant, partner KPMG
Bestuurslid – Lodewijk Reijs, cultureel adviseur
Friederike Darius – projectmanager Metropole orkest, directeur WDR BigBand

Medewerkers:

Mijke Loeven
Directeur
Loeven@Jazzinternational.nl

Frank Van Berkel
Programmeur
Info@Frankvanberkel.nl

Gilles De Sitter
Marketing/ Publiciteit
Gilles@Jazzinternational.nl
+31 6 1100 6520

Share
Translate »